Menu

Goedenavond  en welkom op de website Invalpool Noord.

Deze website is een samenwerkingsinitiatief van VGPO Noorderbasis en VGPO Noordoost Nederland (VGPONN) twee verenigingen in het gereformeerd primair onderwijs in Noord Nederland.Via deze site kun je je aanmelden wanneer je belangstelling hebt om als invaller op één of meer van onze scholen mee te werken aan het onderwijs dat wij geven.

Voor dat je je aanmeldt, is het volgende van belang om te weten:

Wij willen in onze scholen samenwerken met christenen die, net als wij, willen leven naar Gods woord en zich in hun dagelijks handelen hierdoor willen laten leiden. In ons identiteitsdocument (NoorderbasisVGPONN) hebben we de Apostolische geloofsbelijdenis opgenomen, een belijdenis die al eeuwenlang christenen uit de hele wereld verbindt. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij de medewerkersverklaring (NoorderbasisVGPONN) uit ons identiteitsdocument ondertekenen en daaruit werken.

Wanneer je je met bovenstaande kunt verbinden nodigen we je van harte uit om je aan te melden. Dit kun je doen door op onderstaande linker afbeelding te klikken. Wanneer je al als invaller bij ons bekend bent kun je via de rechter afbeelding inloggen.